Ondersteuning conversie

Overzetten van gegevens via een 'slimme' excelsheet en inlezen van de gegevens in Profit.

Voorbereiding:

 

 • Vullen 'slimme' excel-sheet met werkgevers- of klantgegevens
 • Vullen 'slimme' excel-sheet met medewerkergegevens.
 • (ná 31-12) Aanleveren jaarlonen BT en saldi vakantietoeslag en verlof.

Door WestPayrollService:

 

 • Doornemen aangeleverde gevulde 'slimme' excel-sheets.
 • Importeren aangeleverde werkgevers- of klantgegevens.
 • Nalopen handmatige instellingen op werkgeversniveau.
 • Importeren aangeleverde medewerkergegevens.
 • (ná 31-12) importeren van jaarlonen BT en saldi vakantietoeslag en verlof.

 

Zelf doen ná afronden:

 

 • Controleren volledigheid van gegevens per medewerker.
 • Handmatig aanvullen van gegevens die niet in de 'slimme' excel-sheets staan.
 • Inrichting van afwijkende grootboekrekeningschema's en kostenverdeling.